location-icon

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

contacts-icon

+48 85 871 00 49
inwestycje@aventusgroup.pl

location-icon

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok

contacts-icon

+48 85 871 00 49
inwestycje@aventusgroup.pl

 • Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej
 • Specjalista ds. Obsługi Klienta
 • Informacje dotyczące danych osobowych procesie rekrutacji
 • Klauzula rekrutacyjna

Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej

 
Aventus Group Sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się firma z branży FinTech (Financial technology). Od ponad 8 lat świadczymy usługi finansowe w oparciu o nowoczesne narzędzia online.

Specjalista ds. sprzedaży telefonicznej

Miejsce pracy: Białystok

Twoje zadania:

 • Realizacja kampanii sprzedażowych w zakresie produktów pożyczkowych
 • Aktywna sprzedaż produktów przy połączeniach wychodzących (ciepłe bazy)
 • Realizacja wyznaczonych celów

Aplikuj do nas jeśli:

 • Znajomość obsługi komputera jest dla Ciebie codziennością
 • Posiadasz silną motywację do pracy i zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów
 • Jesteś Komunikatywny
 • Posiadasz doświadczenie w telefonicznej sprzedaży lub obsłudze klienta

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne zarobki (stała podstawa + premie)
 • Rozwój zawodowy i osobisty
 • Strefę chillout (w tym x-box)
 • Owocowe poniedziałki
 • Dofinansowanie do karty sportowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuję

KLAUZULA REKRUTACYJNA

W aplikacji CV i/lub liście motywacyjnym prosimy o zawarcie następującej klauzuli: 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz treścią art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia żądania usunięcia moich danych, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do wymienionej Spółki.” 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia danego procesu rekrutacyjnego jest Aventus Group sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok.  Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w [Klauzula rekrutacyjna).  

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacji, Twój dokument aplikacyjny CV pozostał w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, dodatkowo zamieść w swoich dokumentach poniższą zgodę:  

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego przez Aventus Group sp. z o.o. do celów uwzględnienia mojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w terminie 12 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.” 

 

 

 

Specjalista ds. Obsługi Klienta

 
W swojej pracy stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny, dlatego też szukamy ludzi ambitnych, z talentem, osób które wysoko stawiają sobie poprzeczkę, są nastawieni na rozwój. Szukamy osób, którzy potrafią pracować samodzielnie i doskonale wykorzystują w praktyce posiadaną wiedzę. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pracownika na stanowisko:


Specjalista ds. Obsługi Klienta

Miejsce pracy: BiałystokTwój zakres obowiązków:

 • wsparcie w obsłudze Klientów (połączenia telefoniczne przychodzące),
 • korespondencja mailowa, chat z Klientami,
 • Pomoc związana z obsługą zgłoszeń (infolinia, e-mail, czat, reklamacje),
 • Wsparcie Klientów przy podejmowaniu decyzji pożyczkowych.

Nasze wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie w obsłudze Klienta lub sprzedaży online,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • Systematyczność oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • Nastawienie na realizację celów biznesowych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę + konkurencyjne wynagrodzenie,
 • Pracę w dynamicznym zespole pełnym ambitnych i wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów,
 • Strefa chilloutu (min. x-box, fotel masujący),
 • Owocowe poniedziałki,
 • Pracę w nowoczesnym biurze zlokalizowanym w centrum miasta,
 • Praca zaplanowana z grafikiem w godzinach 7.30-20.00

 

CV proszę przesłać na adres rekrutacja@aventusgroup.pl

KLAUZULA REKRUTACYJNA

W aplikacji CV i/lub liście motywacyjnym prosimy o zawarcie następującej klauzuli: 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz treścią art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia żądania usunięcia moich danych, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do wymienionej Spółki.” 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia danego procesu rekrutacyjnego jest Aventus Group sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok.  Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w [Klauzula rekrutacyjna).  

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacji, Twój dokument aplikacyjny CV pozostał w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, dodatkowo zamieść w swoich dokumentach poniższą zgodę:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego przez Aventus Group sp. z o.o. do celów uwzględnienia mojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w terminie 12 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.” 

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych procesie rekrutacji

Informacja przekazywana w oparciu o regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)./p>

1.Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem rekrutacji jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-888 ) przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948. Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aventusgroup.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres .

2.Inspektor Ochrony Danych
Administrator informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może Pan/Pani skontaktować się z nim pod adresem: iod@aventusgroup.pl.

3.Cele przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana w poniższych celach:

 • a) rekrutacji na dane stanowisko, tj. zawarcia stosownej umowy o pracę i realizacji związanych z tym obowiązków prawnych;
 • b) w przypadku wyrażenia zgody – także w celu umożliwienia udziału w kolejnych rekrutacjach na pracownika;
 • c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym w celu zabezpieczenia na wypadek obrony ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

4.Podstawy prawne przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W pewnych przypadkach tj. co do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie wyrażona przez kandydata zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy (dotyczy zakresu podstawowych danych możliwych do pozyskiwania w ramach rekrutacji) – podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także – w przypadkach wskazanych w pkt. 3 lit. c powyżej – prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.Okres przetwarzania danych
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego przez 2 miesiące od zakończenia obecnego procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte.

6.Informacje o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwi prowadzenie procesu rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę.

7.Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Co do zasady administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby miał się odbyć taki transfer danych osobowych, co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez administratora z rozwiązań informatycznych administrator zapewni mechanizmy, które zgodnie z prawem Unii legalizują transfer i zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.

8.Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające administratora w procesach rekrutacyjnych a także podmioty przetwarzające dane w jego imieniu takie jak dostawcy usług IT czy też dostawy usług doradczych.

9.Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • a) prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • c) prawo do usunięcia danych osobowych,
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • e) prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z RODO.

10.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe podane w procesie rekrutacji nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Klauzula rekrutacyjna

 

KLAUZULA REKRUTACYJNA

 

W aplikacji CV i/lub liście motywacyjnym prosimy o zawarcie następującej klauzuli: 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz treścią art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, jak i pozyskanych w przyszłości na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Jestem świadoma/-my, że zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, niepodlegania profilowaniu, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia żądania usunięcia moich danych, które to uprawnienia przysługują mi w stosunku do wymienionej Spółki.” 

 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia danego procesu rekrutacyjnego jest Aventus Group sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok.  Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w [Klauzula rekrutacyjna).  

 

Jeśli chcesz, aby po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacji, Twój dokument aplikacyjny CV pozostał w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, dodatkowo zamieść w swoich dokumentach poniższą zgodę:  

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego przez Aventus Group sp. z o.o. do celów uwzględnienia mojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w terminie 12 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.”